TÁBOR 2017

Čína

Kralice nad Oslavou

15. 7. – 29. 7. 2017

fotky z táboraV dávných dobách uprostřed ničeho se rozkládala největší říše svojí doby. Lidé žijící v této oblasti přinesli světu mnoho užitečných vynálezů. Zde bylo nashromážděno velké bohatství, ale hlavně obrovská energie, která se odráží v čínské mytologii.

Avšak s velkou rozlohou přichází i velká moc. A právě toho se snaží využít současný císař, který se rozhodl, vše změnit ve svůj prospěch.

Na pomoc proto přijela skupina mladých učňů, která se pod vedením zkušených mnichů, pokusí postavit zdejšímu zlořádu. Hned po příjezdu byli učňové rozděleni do 6 kmenů. Každý kmen reprezentoval jeden ze základních živlů:

1. Vody (Water)
2. Ohně (Fire)
3. Země (Earth)
4. Vzduchu (Air)
5. Světla / Blesku (Light)
6. Vnitřní síly (Spirit)

Každý kmen vedl jeden z velmistrů daného elementu.


Druhý den byly všechny kmeny podrobeny základnímu výcviku. Na konci dne každý kmen získal svoji vlastní kmenovou vlajku, na které byla zobrazena barva kmene, název kmene, různě natočený trojúhelník představující daný element a v poslední řadě zvíře, představující daný element.

Když se o naší výpravě proti císaři doslechl nejvyšší mistr mnichů, předal nám klíč k císařově poražení. Ten však doposud nebyl rozluštěn.

Následující den jsme mapovali nejbližší okolí Číny a narazili jsme na člověka, který měl informace o císaři. Byly to však informace z druhé ruky, a tak nás poslal přímo za zdrojem, panem Wu.

Ke vší smůle, než jsme se k němu dostali, byl zabit výběrčími daní. V tu chvíli císař zjistil, že po něm jdeme, a proto náš tábor začali pravidelně napadat císařovi zabijácké jednotky spolu s draky. Aby toho nebylo málo, celý průběh výpravy ovlivňovaly velmi silné a mocné svitky a symboly.

Naštěstí se nám podařilo získat svitek pana Wu, který říkal, jak císaře zbavit moci. Nejprve jsme si ale museli osvojit jednotlivé elementy.

Od následujícího dne jsme cestovali po velkých městech Číny, abychom se setkali s jednotlivými velmistry elementů, kteří nás učili, jak jednotlivé elementy spoutat. Na konci každého úspěšně splněného výcviku nebo zkoušky nám mistři darovali nádobu (nebo materiál na vytvoření nádoby) ke spoutání jednotlivých elementů.

Po posledním zkoušce jsme se dozvěděli, že císař okradl všechny velmistry elementů o jejich náhrdelníky moci, pomocí kterých chce probudit Terakotovou armádu a podrobit si tak celou Čínu.

Proto jsme museli co nejrychleji získat potřebné elementární kameny. Díky získaným nádobám to již nebyl problém. Všichni se tedy vydali kameny najít a získat.

Bohužel i přes veškerou naši snahu zabránit probuzení armády, byl císař rychlejší a armádu probudil. Kmeny mezitím posbírali všechny potřebné kameny a vydali se císaře i s armádou zastavit. Po velmi krutém boji se povedlo císaře obskládat elementárními kameny, čímž byl izolován od veškeré moci nad elementy. Terakotová armáda se rozpadla na prach a císař byl navždy poražen.

Náhrdelníky moci byly navráceny velmistrům a celá Čína byla osvobozena od krutovládce.

fotky z tábora