HISTORIE


Zakládací listina

Po Sametové revoluci se událo velké množství změn, a tak se stalo, že z aktivních brněnských pionýrských oddílů byl 17.3.1990 v „Jeskyni Úmluvy“ založen Přírodovědně tábornický oddíl.

Po ročním samostatném působení, jako druhý tábornický klub v Brně, vstoupil do České tábornické unie už jako Tábornický klub Rozrazil.

Klub je zaměřen na celoroční činnost s dětmi.
Během pravidelných schůzek družin, víkendových výprav, expedic do našich hor a každoročních táborů v údolí Chvojnice a Oslavy (nepřetržitě od roku 1977) se vedoucí a rádci s úspěchem snaží vést děti k lásce k přírodě a učí je tábornickým dovednostem v duchu odkazu Jaroslava Foglara.

Pomáhají i při akcích jako je Den dětí v Brně, setkání tábornických klubů „Něco mezi“ a další.
Mezi členy klubu je řada skvělých hudebníků.

Vedoucí a rádci

V současnosti je další silnou stránkou TK Rozrazil také hraní tematických her.
Prioritou byl vždy empatický přístup k dětem a snaha, aby se v klubu cítili dobře.

Po dlouhých letech působení v oblasti Brno – střed klub přesídlil v roce 2010 do brněnských Medlánek.

Klub se za ta léta každoročně staral o 20–80 dětí a vedlo ho postupně 7 náčelníků.
Sám si vychovává své rádce a vedoucí. O jeho pevné tradici vypovídá i to, že současnými vedoucími jsou děti zakládajících členů.