ÚVOD


Tábornický klub Rozrazil Brno je dětský klub fungující jako nezisková organizace nepřetržitě od roku 1990. Po celou dobu existence patří mezi jeho hlavní cíle smysluplné využití volného času dětí, které mají zájem o přírodu a život v ní. Naší snahou je předávat těmto dětem tábornické znalosti, zkušenosti a dovednosti a pěstovat v nich úctu nejen k přírodě, ale i k sobě navzájem při pobytech v ní.

Na toto vše dohlíží kolektiv proškolených a odpovědných vedoucích, dlouholetých členů klubu a většinou i jeho odchovanců. viz. Vedoucí

K naší celoroční činnosti patří kromě pravidelných schůzek i víkendové výpravy konané obvykle jednou za měsíc a zejména pravidelná podzimní Expedice. viz. Fotogalerie.

Hlavní klubovou akcí je pak letní stanový tábor na vlastním tábořišti nedaleko Kralic nad Oslavou.
Např. Tábor 2019, 2020, 2021.

T.K. Rozrazil je spolu s dalšími dětskými kluby a trampskými osadami sdružen v České tábornické unii (ČTU), jež nás oficiálně zaštiťuje, částečně dotuje, zajišťuje školení našich vedoucích, organizuje hromadné akce a v neposlední řadě napomáhá lepší komunikaci mezi kluby samotnými. viz. Odkazy