VEDOUCÍ

Všichni naši vedoucí jsou dlouholetými členy klubu. S činností našeho klubu T.K. Rozrazil mají bohaté zkušenosti, jak ze svých dětských let, tak z následného přebírání zodpovědnosti v oddíle a vedení mladších generací.

Vedoucí absolvují kurzy pro práci s dětmi akreditované MŠMT.
Základním školením je tzv. Malá placka, díky které mladí vedoucí projdou školením bezpečnosti práce s dětmi, naučí se základům dětské psychologie a získají základní orientaci v právních předpisech vztahujících se nejen k fungování klubu, ale i celé ČTU.
Jejím pokračováním je pak Velká placka, určena hlavním táborovým vedoucím.

Vedoucí zastávající funkci táborového zdravotníka mají absolvovaný Zdravotnický kurz pořádaný ČTU ( jde o ekvivalent kurzu pořádaného Českým červeným křížem) nebo jsou studujícími mediky.

Více informací o kurzech ČTU: https://ctujm.cz/kurzy/kurzyuvod.htm

náčelník

MUDr. Jan "Janek" Pospíšil
co dělám:lékař
v klubu od:2002
zájmy:sport, PC, modely vláčků, ochotnické divadlo

hospodář

Ing. Pavel "Sosák" Fiedler
co dělám:manažer projektu na Kr.Ú.JmK
v klubu od:2002
zájmy:matematika, hudba, cestování

aktivní vedoucí

Marek "Skunk" Plicka
co dělám:servisní technik
v klubu od:2002
zájmy:kolektivní a individuální sporty všeho druhu, zkoušení nových věcí, turistika, cestování, hudba, technika a spoustu dalších..


Mgr. Zuzana Dvořáková Ph.D.
co dělám:vědkyně
v klubu od:2011
zájmy:sport (volejbal), cestování, turistika (vysokohorská)


Jakub "Sörgi" Petr
co dělám:pracovník vnitřní služby
v klubu od:2001
zájmy:turistika, sport, PC, hudba


Martin "Jörgi" Petr
co dělám:elektrotechnik
v klubu od:2001
zájmy:turistika, bastlení, geocaching, hudba


Ing. Veronika "Trpi" Zedníčková
co dělám:manažerka projektu na Kr.Ú.JmK
v klubu od:1996
zájmy:sporty (florbal, badminton ...), deskové hry, focení, ruční práce (drátování, keramika ...)


Bc. Marek "Mareš" Šplíchal
co dělám:student Právnické a Přírodovědecké fakulty
v klubu od:narození
zájmy:hra na housle, běh, badminton, kolo, astronomie, čtení


Markéta "Makča" Baštová
co dělám:studentka Gymnázia Třebíč
v klubu od:1999
zájmy:četba, seriály, vaření, malování, tanec, hudba, čokoláda


Bc. Kateřina "Kačka" Žalmanová
co dělám:studentka Lesnické a dřevařské fakulty
v klubu od:1999
zájmy:sport, chození po horách, malování, umění


ostatní vedoucí

JUDr. Michal "Česlo" Faltus
co dělám:právník
v klubu od:1994
zájmy:sport (badminton, squash, volejbal, lyžování...), zábava


MUDr. Jan "Skokan" Sklenský
co dělám:lékař
v klubu od:1993
zájmy:sport (individuální, vytrvalostní), příroda, film, poslech rozhlasu


RNDr. Jana "Buďa" Budíková
co dělám:učitelka na ZŠ
v klubu od:1990 (spoluzakladatelka)
zájmy:cestování (vandrování,turistika...),četba, kultura (divadlo,koncerty), práce s dětmi, ruční práce


Mgr. Kamil Šplíchal
co dělám:obchodní ředitel
v klubu od:1990 (spoluzakladatel)
zájmy:turistika, četba


Ing. Pavla Baštová
co dělám:učitelka na střední průmyslové škole
v klubu od:1990 (spoluzakladatel)
zájmy:knížky, hudba, cestování, sci-fi, hory, oříšky


Mgr. Jaroslav "Jára" Bašta
co dělám:kurátor sbírek v Muzeu Vysočiny Třebíč
v klubu od:1995
zájmy:historie, šerm, deskové hry, písničky


Sylva Dvořáková
co dělám:studentka Biskupského gymnázia
v klubu od:2010
zájmy:badminton, japonská kultura, seriály


Táňa Fraňková
co dělám:studentka Pedagogické fakulty
v klubu od:2010
zájmy:četba, spánek, turistika